Słońce nie wystawia rachunków!

e-mail: ecoplusoferty@gmail.com, tel. +48 17 717 33 22, kom. 570 300 400

program "mój Prąd"

5 000 zł dofinansowania

Program kończy sie 18 grudnia 2020 - zapowiedziany jest nowy program wsparcia fotowoltaiki, szczegóły wkrótce!

Przypominam, że jest to drugi nabór wniosków i trwa od 13.01.2020 r. do 20.12.2019 r. 

Zachęcam do niezwłocznego przesyłania zgromadzonych dokumentów do NFOŚIGW

KROK PO KROKU - JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE NA PRZYKŁADZIE MIASTA MIELCA

 

Dofinansowanie 5 000 zł do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;

 • Zamówić wykonanie instalacji od 2 kWp do 10 kWp - tel. 570 300 400
 • Po wykonaniu jak najszybciej złożyć Zgłoszenie o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (czas oczekiwania do 30 dni - określony ustawowo) - dokumenty składa się w PGE Dystrybucja (w Mielcu budynek po prawej stronie
  - ECOPLUS zapewnia przygotowanie kompletnej dokumentacji 
 • Po kilku dniach otrzymają Państwo listownie informację o zmianie taryfy oraz korekty faktur, z którymi należy udać się do PGE Obrót ( w Mielcu budynek po lewej stronie) w celu podpisania umowy kompleskowej z fotowoltaiką - przeważnie czeka tam Państwa kilkugodninna kolejka. 
 • Po ok. 30 dniach przychodzi do Państwa instalator i wymienia licznik na dwukierunkowy (podpisują Państwo protokół z wymiany licznika)
 • Jeżeli monter nie wyda zaświadczenia o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci to wybieramy się ponownie do PGE Dystrybucja (w Mielcu budynek po prawej stronie)  na parterze w biurze obsługi klienta wypałniamy wniosek (>>pobierz<<) o wydanie "Zaświadczenia potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji - dla prosumentów" i składamy na piętrze w sekretariacie. (We wniosku wpisuje się Nr PPE oraz Nr kontrahenta. Po kilku dniach otrzymują Państwo Zaświadczenie o przyłączeniu do sieci - jest ono niezbędnę do złożenia kompletu dokumentów o dofinansowanie.
 • Wniosek o dofinansowanie składa się elektronicznie na stronie wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją Program priorytetowy „Mój Prąd”, wysyłając listem, kurierem lub bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1
 • Do koperty zaadresowanej na:
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  ul. Konstruktorska 1
  02-673 Warszawa
  z dipiskiem
  „Program priorytetowy „Mój Prąd”” 
  należy włożyć następujące dokumenty:
  1. - Wniosek w wersji elektronicznej https://mojprad.gov.pl   lub papierowej (uzupełniony drukowanymi literami czarnym lub niebieskim długopisem )  
  2. - Kpię faktury zakupu (na której musi być zapis Zgłoszono do programu Mój Prąd)
  3. - Bankowe potwierdzenie przelewu za fakturę, jeśli ktoś kupował na kredyt to nalęży zwrócić się do sprzedawcy 570 300 400 o wystawienie zaświadczenia o otrzymaniu całej płatności za fakturę, jeśli zakup był za gotówkę to należy od sprzedawcy dostać dokument KP
  4. - Zaświadczenie wybrane z Zakładu Energetycznego o przyłączneniu do sieci. 

 

Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty pod adrem: 

https://mojprad.gov.pl/