Słońce nie wystawia rachunków!
gallery/ecoplus_logotyp_maly_500

e-mail: ecoplusoferty@gmail.com, tel. +48 17 717 33 22, kom. 570 300 400

aktualności

FIRMY BĘDĄ MIAŁY STATUS PROSUMENTA (MOŻLIWOŚĆ MAGAZYNOWANIA ENERGII W SIECI ENERGETYCZNEJ)

 

Przedsiębiorco już wkrótce Rząd potraktuje Cię jako Prosumenta tzn. będziesz mógł magazynować energię elektryczną w sieci.

25 czerwca 2019, Rada Ministrów pracowała nad nowelizacją ustawy o OZE, w której znajduje się szereg zmian wprowadzanych z myślą o prosumentach. Nowela została przyjęta. Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie przegap tej zmiany .

System opustów,  obejmuje na dzisiaj jedynie osoby fizycznie, nie prowadzące działalności gospodarczej. Na podstawie nowych zapisów w ustawie o OZE ma się to zmienić. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły na tych samych zasadach co osoby fizyczne, korzystać z sieci, jak z magazynu energii i produkować zieloną energię. Energię będą mogły zużywać na bieżąco, a nadmiar oddawać do sieci. Energię zdeponowaną w sieci będą mogły pobierać w okresie roku rozliczeniowego w okresach wzmożonego zapotrzebowania lub w czasie, gdy fotowoltaika nie będzie pracować. Podsumowując, przedsiębiorcy zyskają status prosumenta!

Co więcej, powołując się na zapisy ustawy, jeśli przedsiębiorca posiada już mikroinstalację, będzie miał możliwość – alternatywnie do systemu opustów – sprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanego.

ODLICZENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ OD PODSTAWY PODATKU (ULGA TERMOMOTERNIZACYJNA)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu.

PROPOZYCJA NOWEJ DEFINICJI PROSUMENTA

BTK-Legal proponuje, by prosument energii odnawialnej był to odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby, który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną, pod warunkiem, że w przypadku prosumenta energii odnawialnej, niebędącego gospodarstwem domowym, działania te nie stanowią jego podstawowej działalności handlowej, zawodowej lub gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 6 marca 2018 r. 

Ta propozycja definicji prosumenta zakłada zatem, że będą nimi również przedsiębiorstwa lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dla prosumentów nie prowadzących działalności gospodarczej zmieniłoby się to, że oprócz magazynowania, mogli by oni sprzedawać energię do sieci. Obecnie jest to w ich przypadku niemożliwe.

 

System opustów obowiązujący w Polsce polega na tzw. net-meteringu, który umożliwia rozliczenie wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii w ujęciu rocznym. To znaczy, że właściciel mikroinstalacji może wprowadzić do sieci nadwyżkę wyprodukowanej energii, a następnie ją odebrać. Energia z mikroinstalacji fotowoltaicznej produkowana jest wyłącznie w dzień, wyprodukowana nadwyżka trafia do sieci, skąd w nocy (gdy produkcja ustaje) możemy ją odzyskać.
W przypadku mikroinstalacji:

do 10 kW – opust wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii,
powyżej 10 kW – opust wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii.

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU "MÓJ PRĄD - 5 000 ZŁ BEZZWROTNEJ DOTACJI DO INSTALACJI OD 2 - 10 kWp

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;

  • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;

UWAGA: Od piątku 30.08.2019r. ruszył nabór wniosków na bezzwrotną dotację 5 000,00 zł w programie "Mój prąd"

Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty pod adrem: 

 

http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

 

FIRMY BĘDĄ MIAŁY STATUS PROSUMENTA (MOŻLIWOŚĆ MAGAZYNOWANIA ENERGII W SIECI ENERGETYCZNEJ)

 

Przedsiębiorco już wkrótce Rząd potraktuje Cię jako Prosumenta tzn. będziesz mógł magazynować energię elektryczną w sieci.

25 czerwca 2019, Rada Ministrów pracowała nad nowelizacją ustawy o OZE, w której znajduje się szereg zmian wprowadzanych z myślą o prosumentach. Nowela została przyjęta. Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie przegap tej zmiany .

System opustów,  obejmuje na dzisiaj jedynie osoby fizycznie, nie prowadzące działalności gospodarczej. Na podstawie nowych zapisów w ustawie o OZE ma się to zmienić. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły na tych samych zasadach co osoby fizyczne, korzystać z sieci, jak z magazynu energii i produkować zieloną energię. Energię będą mogły zużywać na bieżąco, a nadmiar oddawać do sieci. Energię zdeponowaną w sieci będą mogły pobierać w okresie roku rozliczeniowego w okresach wzmożonego zapotrzebowania lub w czasie, gdy fotowoltaika nie będzie pracować. Podsumowując, przedsiębiorcy zyskają status prosumenta!

Co więcej, powołując się na zapisy ustawy, jeśli przedsiębiorca posiada już mikroinstalację, będzie miał możliwość – alternatywnie do systemu opustów – sprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanego.

Od 23.11.2019r. obowiązuje  VAT 8% DLA MIKROINSTALACJI DO 50 kWp DLA PROSUMENTÓW

Od teraz instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych niezależnie od miejsca ich montażu (również na garażach czy naziemne)  objęte są 8% vatem. 

gallery/ogloszenie8prvat