Słońce nie wystawia rachunków!
gallery/ecoplus_logotyp_maly_500

e-mail: ecoplusoferty@gmail.com, tel. +48 17 717 33 22, kom. 570 300 400

Baza wiedzy

Mikroinstalacja

jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, podpięta do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Mikroinstalacje o mocy do 10 kWp - opust 80% (czyli za każdy oddany do sieci kW możesz odebrać 0,8 kW) , większe mikroinstalacje do 50 kWp - opust 70% (czyli za każdy oddany do sieci kW możesz odebrać 0,7 kW)

 

Prosument - definicja i status

obecnie obowiązującą ustawa o OZE definiuje prosumenta, jako odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, jednocześnie wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

 

Opusty oraz ich rozliczanie

- Sprzedawca zobowiązany dokonuje rozliczenia ilości energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej   wobec ilości energii pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym:
 80%  dla mikroinstalacji o mocy do 10 kW,
 70%  dla mikroinstalacji o mocy powyżej 10 kW.
- Rozliczenia ilości energii dokonuje się w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.
- Od ilości rozliczonej energii nie uiszcza się opłat za dystrybucję oraz opat za rozliczanie tej energii.
- Rozliczeniu podlega energia wprowadzona do sieci nie wcześniej niż 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w obecnym cyklu rozliczeniowym.
- Za datę wprowadzenia energii do sieci przyjmuje się datę dokonania odczytu rozliczeniowego w danym okresie rozliczeniowym i na tej podstawie określana jest ilość energii wprowadzonej do sieci w danym okresie rozliczeniowym.
- Sumaryczne bilansowanie energii ze wszystkich faz przeprowadzane jest jedynie dla trójfazowych mikroinstalacji.
- W przypadku taryf dwustrefowych każda ze stref czasowych ma być bilansowana i rozliczana osobno (brak konkretnych przepisów, jednak taką interpretację przedstawiają obecnie niektórzy OSD).
- System "opustów" obowiązuje przez 15 lat od daty wytworzenia po raz pierwszy energii w mikroinstalacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r.

 

Często zadawane pytania:

Jeżeli masz wątpliwości co do odpowiedzi na poniższe zagadnienia zadaj pytanie a odpowiemy:

✔ Doboru mocy zestawu fotowoltaicznego do zapotrzebowania budynku,

✔ Zacienień,

✔ Optymalnego kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych,

✔ Ogrzewania wody,

✔ Doboru odpowiedniego inwertera (falownika),

✔ Konstrukcji montażowej,

✔ Okablowania instalacji fotowoltaicznej,

✔ Uziemienia instalacji,

✔ Ograniczników przepięć,

✔ Szkoleń UDT,

✔ Dachów membranowych,

✔ Uszczelnienia dachu,

✔ Umiejscowienia konstrukcji na dachu.